På dette bildet, tatt av Knud Knudsen mellom 1882 og 1885, kan vi se hovedveiene gjennom Bergensdalen. Klassisk KK-samling. Universitetsbiblioteket i Bergen.