På dette kartet fra 1750 er kongeveien østover fra Bergen tegnet inn. Den følger østsiden av Store Lungegårdsvann, Svartediket og Isdalsvann.