Dette kartet er et utsnitt fra kartportalen BergGIS. Her er bygningene på Marineholmen tegnet inn.