Dødsannonse for Litterio Foberti i Bergens Adressecontoirs Efterretninger 28. november 1827.