Oversiktsbilde over Marineholmen mellom 1870 og 1882. Foto K. Knudsen, KK-Klassisk samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.