På Haukeland Sykehus døde 154 pasienter av lungebetennelse under Spanskesyken i 1918. Foto J. H. Küenholdt AS