Bergen jernbanestasjon mellom 1882 og 1885. Foto Knud Knudsen, KK-Klassisk samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.