Fjøsanger jernbanestasjon etter 1883. Foto Knud Knudsen, KK-Klassisk samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.