Minde mellom 1895 og 1910. Foto Olaf Andreas Svanøe. Brosings samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.