Nesttun stasjon mellom 1883 og 1885. Foto Knud Knudsen, KK-Klasisk samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.