Nesttun stasjon på 1950-tallet. Turen til og fra sentrum gikk raskere med toget enn med Bybabnen. Foto NSB fotoarkiv, NJK billedsamling.