Knud Knudsens 140 år gamle sommerminner fra Nygård

Utsikten fra Nygård sommeren 1878. I bakgrunnen ser vi Ulriken. Et par gårder kan skimtes i liene på Landås. 7. juni 1878 skriver Knud Knudsen: «Bredals (Coba) og Fru Bergh (Trine) bor på landet, en times gange fra byen. Fru Erichsen (Marie) er også der og jeg er således alene i Muren. Jeg spiser middag hos Bredals. Ellers får jeg frokost og aftensmat i Muren da piken er hjemme». Barna på bildet er trolig Margit, Ragna, Sverre og Hansia, barna til bakermester Jan Bredal og hans kone Coba. Foto Knud Knudsen, KK-Klassisk samling, Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Sommeren 1878, for 140 år siden, bodde deler av «bergensfamilien» til Knud Knudsen (1832-1915), en av Norges betydeligste landskapsfotografer på 1800-tallet, på gården Nygård ved Grønnestølen. Knudsen sørget for at det ble tatt en rekke bilder. 140 år senere ser vi at både våningshuset på Nygård fra 1812 og murene ligger slik de lå den gang.

1878 var et trist år i Knudsens familie. To familiemedlemmer døde med noen måneders mellomrom.  Noen år senere døde to unge mødre som er med på bildene.

På en del bilder har han fotografert familien. På bildene fra Nygård har man gjenkjent medlemmer av Knudsens familie. De andre på bildene kan være folk som bodde på gården eller bekjente fra byen som hadde tatt turen til Nygård, kanskje sammen med Knud Knudsen. Det var vanlig på den tid at velstående bergensfamilier flyttet på landet og tok inn på gårder i omegnen.

I 1878 var det ennå fem år før Vossebanen åpnet og man kunne ta toget til Kristianborg stoppested. Det var seks kilometer fra Bergen sentrum til Nygård via Nygårdsbroen. «En times spasertur fra byen» skriver Knud Knudsen.

206 år gammelt våningshus

Nygård var tidligere husmannsplass under Fjøsanger og ble trolig opprettet som eget bruk omkring 1760. Kjøpmann Bernt Vedeler fikk bygd våningshuset, «byhuset», som fortsatt står, i 1812. På gården ble det også reist et pakterhus og et stort og et mindre uthus som fortsatt står.

Omkring 1870 hadde Nygård knapt tre mål åker og 50 mål eng. Den delen av gården som lå ned mot Kristianborgvannet ble i 1850 solgt til John Lyder Smith, som dyrket opp 33 mål eng. Han bygget seg hus som ble tingsted for Skjold skipreide. Her var også ølhandel til 1892.

Folk fra gården med på bildene?

Da Knud Knudsen tok bildene sommeren 1878, var det Andreas Rasmussen Løvås (1837-1921) som eide Nygård. Han giftet seg med Synnøve Olsdatter (1846-1926). De hadde barna Rasmus, Elen (Tina), Rasmus, Michael, Sofie, Ole, Gustav og Lars. Kanskje er det noen av disse som er med på bildene til Knud Knudsen?

Nygård sommeren 1878. Fra venstre Trine med to av barna og mannen Olaf Olafsen Bergh, en ukjent mann halvt utvisket, Marie Erichsen med sort hodepryd, deretter to ukjente kvinner. Til høyre Coba med de fire barna sine. Trine døde i 1885, 36 år gammel. Coba døde i 1881. Begge kvinnene var småbarnsmødre og døde altså få år etter at dette bildet ble tatt. Foto Knud Knudsen, Knud Knudsens samling, Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Dette bildet er tatt høsten 2018 fra samme sted som bildet over. Både huset og murene ligger som de lå for 140 år siden. Løen på gården ble fjernet for en del år siden og lå der bildet er tatt fra.

Knud Knudsen kom fra gården Tokheim i Odda og åpnet fotoatelier i Bergen i 1864. Fruktdyrking og fotografering stod sentralt i Knudsens liv. Han fikk ikke egen familie, men bodde alle årene i Bergen sammen med slektninger i byen.

Bodde hos grandtanten med krambod i Muren

Da Knudsen kom til Bergen som tenåring omkring 1845, flyttet han inn hos grandtanten Berthe Marie Johannessen, som hadde krambod i Muren. Berthe var gift med bror til Knud Knudsens farmor og ble enke i 1845. Knud begynte som krambodgutt hos Berthe, som ble som en mor for ham.  Senere skulle Knud bo sammen med Berthes eldste datter, Marie.

Knud Knudsens fotovirksomhet startet i 1862 og varte til omkring 1900. Da trakk han seg tilbake til fruktgården i Odda.

Tok spaserturer i byen om omegnen

Noen av Knud Knudsens første bilder blir tatt fra andre etasje i Muren. Herfra ser han både mot Strandgaten og mot havnen. Når han har fri, tar han gjerne spaserturer rundt Store Lungegårdsvann, til Haukeland, mot Laksevåg, ut i Sandviken og til Fana. Kameraet er med og han får fotografert en by i stor utvikling og omegnen som fortsatt for en stor del består av gårdsbruk.

Grandtantens barn ble som søsken for Knud

Grandtante Berthe hadde fire barn, tre jenter og en gutt, som var litt eldre enn Knud og som ble som søsken for den unge gutten fra landet.

Eldstedatteren, Marie, («fru Erichsen») var i begynnelsen av 20-årene og allerede enke. Hun var gift Erichsen, hadde datteren Coba og ble boende i morens hus.

Da Berthe Marie døde, 80 år gammel, i 1878 (samme år som bildene i denne saken ble tatt), solgte Marie Muren til Brennevinssamlaget. Marie og Knud Knudsen flyttet da til Klostergaten 16. Knudsen hadde på slutten av 1870-tallet fått en blomstrende fotobutikk. Mens Marie styrte husholdningen, dro Knudsen på reiser og drev fotobutikken. Om somrene dro de til Tokheim.

Den nesteldste datteren, Johanne, døde i forbindelse med en fødsel i 1849. Datteren Trine tok mormor Berthe Marie seg av. De to jentene var Knuds tremenninger. De var 12 og 16 år yngre enn ham, og Knud ble en blanding av storebror og onkel for dem.

Sønnen Knut var jevngammel med Knud Knudsen og døde i 1869.

Gine, den ugifte datteren til Berthe, døde 53 år gammel i 1878, noen måneder før moren.

Coba (Berthe Maries barnebarn, Maries datter) giftet seg med bakeren Jan Bredal og fikk fire barn, Margit, Ragna, Sverre og Hansia. Coba, Jan og barna er med på bildene fra Nygård. Coba døde av lungetuberkulose, 38 år gammel, i 1881. Bredal kjøpte da Ditlef Martens bakerforretning øverst på Murallmenning og flyttet dit med de fire barna.

Trine giftet seg i 1869 med Johan Utne, sjømann og sønn av hotelleierne Johan og Torbjørg Utne («mor Utne») på Utne. Etter ett års ekteskap døde Johan. Siden giftet hun seg med dampskipskaptein Olaf Olafsen Bergh. I 1885 døde Trine, 36 år gammel. Også hun hadde små barn.

Nygård 1878 med våningshuset fra 1812 og uthuset som fortsatt står. Foto Knud Knudsen, KK-Klassisk samling, Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Dette bildet tok Knud Knudsen på Sælen gård 1870-71. På bildet er Coba, Hansia og Jan Bredal, Marie Erichsen, Gine og Berthe Marie Johannesen og Trine Utne. Personene er omtalt i artikkelen. I 1878, fem-seks år etter at dette bildet er tatt, dør grandtante Berthe Marie og datteren Gine. Foto Knud Knudsen, KK-Klassisk samling, Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Knud Knudsen, selvportrett fra ca. 1900, fra tiden da han sluttet som fotograf i Bergen. Knudsen var da nærmere 70 år. Han levde til 1915. Foto Knud Knudsen, KK-Klassisk samling, Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Imponerende fotosamling

Knudsen fotograferte i om lag 40 år, fra 1862 til rundt 1900. Samlingen etter Knud Knudsen, KK-klassisk samling, består av 13 500 glassnegativer og omkring 20 000 originale papirbilder på albuminpapir. Samlingen inneholder også bilder tatt av Knudsens etterfølgere frem til ca. 1930. Den er tilgjengelig på nettet hos Billedsamlingen ved Universitetsbiblioteket i Bergen. Knud Knudsens arkiv ble i 2012 valgt inn som del av Norges dokumentarv.

På dette bildet, som Widerøe’s Flyveselskap AS tok 12. september 1962, ser vi Nygård med den røde løen helt til venstre. Løen er revet, men øvrige bygninger står. I dag er det kun innmark oppover mot Løvstien, men på 1950-tallet strakte innmarken seg på alle sider av gårdsbygningene. Se bilde fra 1951 her: Widerøe-samlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.