Dette bildet tok Knud Knudsen på Sælen gård 1870-71. På bildet er Coba, Hansia og Jan Bredal, Marie Erichsen, Gine og Berthe Marie Jahannesen og Trine Utne.