Parti af Torvet i Bergen 1865 med Vandkunsten til venstre. Foto Knud Knudsen, KK-Klassisk samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.