Slettebakken deponi, mellom Bergen Tennisarena og Fysak, skal etter planen være sanert i 2023, hvis det ikke kommer flere utsettelser. Foto Google Maps.