Søte fristelser fra Su-Ka i Fjøsangerveien

Interiør fra AS Su-Ka Sukkervarefabrikk, Fjøsangerveien 70a, mellom 1935 og 1939. Atelier KK for oppdragsgiver, Bernhard Jespersen. Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Eldre bergensere minnes nok fortsatt de brune, myke Su-Ka-pastillene med den helt spesielle smaken. De forsvant fra butikkhyllene på begynnelsen av 1970-tallet da fabrikken i Fjøsangerveien ble lagt ned.

Su-Ka Sukkkervarefabrikk AS ble etablert i 1930. De første årene hadde bedriften fabrikk, laget og kontor i Nye Sandviksvei 56a. I en annonse i Bergens Arbeiderblad 12. mai 1934 står det: «Chocholade og Sukkervarer. Selger kun til handlende. Bestill i god tid. AS Su-Ka Chocoladefabrikk». I mange år var det Bernhard Jespersen (født 21. november 1887) som ledet bedriften. Han startet i 1912 sitt eget engrosfirma i sjokolade og sukkervarer. De første årene blir han derfor kalt kjøpmann, men fra 1950-tallet er han oppført som fabrikkeier.

Virksomheten omfattet fremstilling av sukkervarer, pastiller, tyggegummi, skumvarer etc.

Omtalen av Su-Ka i Det Norske Næringsliv, Bergen fylke, i 1945.

Fabrikken hadde ifølge Det Norske Næringsliv, Bergen fylke (1945) eget bygg i Fjøsangerveien 70 c, men et annet sted står det at Andreas Rasmussen Karosserifabrikk ved disponent Andreas Rasmussen oppførte bygget for sin bedrift. Su-Ka var leietaker. I 1945 hadde Su-Ka om lag 50 ansatte.

– Fabrikken er utstyrt med de mest moderne maskiner og materiell for øvrig, står det i bedriftsomtalen. Produksjonen ble omsatt over hele landet, «dels ved reisende og dels ved faste plassagenter».

En kunngjøring i Norsk Lysingsblad i 1970 forteller at bedriften er oppløst. Fabrikkeier Bernh. Jespersen sovnet stille inn, nær 91 1/2 år gammel, 28. mars 1979.

Su-Ka Sukkervarefabrikk AS holdt til i denne fabrikkbygningen i Fjøsangerveien 70 a.

Fristelser i lange baner på transportbånd i sukkervarefabrikken i Fjøsangerveien i 1948. Atelier KK for AS Su-Ka. Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.