Interiør fra AS Su-Ka Sukkervarefabrikk, Fjøsangerveien 70a, mellom 1935 og 1939. Atelier KK for oppdragsgiver, Bernhard Jespersen. Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.