Se kart og bilde over Landås-gårdene før utbyggingen

«Oversikt over Bergen og Bergensdalen». KK Foto for Bergens Arbeiderblad etter 1920. Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen. Beskåret bilde. Se originalbilde under.

Dette fantastiske bildet med tittelen «Oversikt over Bergen og Bergensdalen» tok KK Foto for Bergens Arbeiderblad på 1920-tallet. Det hører til Nyere KK-samling ved Universitetsbiblioteket i Bergen.

Bildet er tatt ovenfor Kolstien, og fotografen har fått med det meste av tidligere Årstad kommune med unntak av Slettebakken, Tveitevannet og søndre deler av Minde-området. Her kan du se gårdene, øvrig bebyggelse og det bølgende landskapet ned til minste detalj. Kartet under er fra 1934, men har med oppdateringer frem til 1949. Kartet er hentet fra Kartverkets samling av historiske kart. Her kan kart i større oppløsning lastes ned. Det spesielle med kartet er at grensene mellom gårdene som fortsatt var i drift er tegnet inn. Selv om bildet er fra 1920-tallet og kartet en del yngre skjedde den store utbyggingen i Landås-området etter at kartet var oppdatert.

Glemte gårdsnavn

En del av gårdsnavnene i Landås-området, som Vognstølen. Lægdene, Strimmelen, Mannsverk og Kolstien er bevart i de nye stedsnavnene. Dessuten er en del gamle våningshus bevart. Hvor gården Bolstad lå vet kan fordi det er et busstopp med dette navnet.

Derimot er det vel få av dagens landåsbeboere under 50 år som vet hvor gårdene Nybø, Vestrebø, Nedre Landåstreet, Nordrehaug, Sørebø og Nylandås lå. En titt på kartet gjør deg klokere!

Se også: Gårdsdrift i Landåsveien på 1940-tallet.

Navigér ut fra Haukeland sykehus og Haukelandsvannet

Sammenligner du kart og bilde, vil du finne igjen bebyggelsen. Starter du med den nærmeste bebyggelsen, er det lettere å arbeide seg i retning sentrum. Haukeland sykehus er lett å få øye på, Haukelandsvannet med bebyggelsen på Nymark likeså. Men det store hvite huset innover mot Svartediket blir kanskje en hardere nøtt å knekke?

«Oversikt over Bergen og Bergensdalen». Tatt av KK Foto for Bergens Arbeiderblad etter 1920. Nyere KK-samling ved Universitetsbiblioteket i Bergen. Zoom inn på bildet her:

Dette kartet er fra 1934, men har med oppdateringer frem til 1949. Kartet er hentet fra Kartverkets samling av historiske kart. Se større del av kartet og i større oppløsning her: