Førti år med nytt veisystem over Danmarksplass

Den nye tid nærmer seg over Danmarksplass. Bildet ble tatt i 1976, to år før det nye veisystemet mellom sentrum og Danmarksplass åpnet. Foto Eilif Thomassen. BS-samlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

28. november var det førti år siden 2. byggetrinn på Nygårdsbroen og veien over Danmarksplass ble tatt i bruk. 1. byggetrinn stod ferdig et knapt år tidligere, 17. januar 1978. Planleggingen startet i 1963, mens selve prosjekteringen kom i gang på slutten av 1960-tallet.

Politimester Asbjørn Bryhn tegnet for førti år siden et dystert bilde av fremtidens biltrafikk i Bergen. Kanskje må sentrum forbeholdes kjøring som tjener næringslivet… Dagbladet 31. desember 1969.

– Betydelig overkapasitet

12. april 1969 skrev Bergens Tidende at den nye Nygårdsbro samt den gamle vil ha en betydelig overkapasitet. Den nye veien ga betydelig økt kapasitet, men det ble etter hvert likevel køer, særlig mot sentrum i morgenrushet i Fjøsangerveien

Broen over Nygårdsstrømmen ble tatt i bruk til St. Hans 1851. I 1882 kom Vossebanen parallelt med broen. Jernbanebroen var historie i 1917, og på slutten av 1940-tallet ble veien mellom Florida sykehus og broen lagt på fylling ut i vannet. Både i Solheimsgaten og Møllendalsveien måtte bebyggelse rives for å gi plass til det nye veisystemet som nå har vært i bruk i førti år.

En sammenligning av bildet over fra 1976 og det eldste bildet under, fra 1948, viser hvilke bygg som måtte vike for utbyggingen.

Endringen av navnet på torget fra Kronstadtorget til Danmarksplass skjedde for øvrig 9. januar 1947.

Vilhelm Skappel i Widerøes Flyveselskap tok dette bildet 10. august 1948. En rekke hus, i første rekke på vestsiden av veien mellom Nygårdsbroen og Danmarksplass, ble revet da veien ble utvidet. Blant husene var tidligere Solheimsviken jernbanestasjon. Bildet er beskåret. Widerøesamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Danmarksplass 1. juni 1951. Fortsatt var det langt mellom bilene. Foto Mittet & Co. AS/Nasjonalbiblioteket.

Trafikk på Nygårdsbroen lørdag 19. september 1953. Fotograf ukjent. Arkivet etter Reguleringsvesenet, Bergen Byarkiv.

Slik så Danmarksplass og Nygårdsbroen ut 18. juli 1962. Utsnitt av foto tatt av Widerøes Flyveselskap AS. Widerøesamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Solheimsviken mellom 1967 og 1970. På fyllingen på bysiden kommer brofestet for ny Nygårdsbro. Norvin Reklamefoto, Norvins samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Fjøsangerveien og broen ved Klaus Hanssens vei fotografert i 1976 av Eilif Thomassen. BS-samlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.