Marineholmen hadde Norges første publikumsakvarium

Seldammen ved Akvariet under Bergensutstillingen 1898. Foto K. Nyblin, BS-samlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Bergen vant over Christiania! I 1892 ble Norges første marinbiologiske stasjon lagt til Marineholmen. Det var Jørgen Brunchorst  ved Bergens Museum som i en avisartikkel i 1890 foreslo å anlegge en biologisk stasjon med zoologisk hage eller selpark med akvarium i Bergen.

Akvariet på Marineholmen under Bergensutstillingen 1898. Foto K. Nyblin, BS-samlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

I konkurranse med Det Kongelige Frederiks Universitet i Christiania (Universitetet i Oslo) vant Bergen, og fra 1892 til 1917 skjedde mye av norsk og internasjonal havforskning med basis i dette bygget, et lite sveitserhus med selpark. Norges første publikumsakvarium hadde opptil 14 000 besøkende i året.  Stasjonen er dermed også en forløper for det senere etablerte og velrenommerte Akvariet i Bergen.

Stasjonen ble i 1922 flyttet til Herdla det ikke lenger var mulig å drive feltbiologiske studier med utgangspunkt i stasjonen på Marineholmen på grunn av Marinens aktiviteter. Da ble også akvariet lagt ned. Akvariet i Bergen på Nordnes åpnet i 1960.

Sel i Bologisk stasjon etter 1898. Foto Eduard Moss. BS-samlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Biologisk stasjon på Marineholmen. Foto K. Nyblin 1898, BS-samlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Nygårdsparken med akvariet. Foto Herman Dahl mellom 1886 og 1895. Brosings samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.