Biologisk stasjon på Marineholmen. Foto K. Nyblin 1898, BS-samlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.