Sel i Bologisk stasjon 1890-1920. BS-samlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.