Sel i Bologisk stasjon etter 1898. Foto Eduard Moss. BS-samlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.