Trafikken ble for stor for stasjonsbygningen på Minde

Minde stasjon før utvidelsen. Foto K. Knudsen & Co, KK-postkortsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

For hundre år siden var trafikken på Minde stasjon blitt så stor at stasjonsbygningen måtte utvides. 22. mai 1919 skrev Bergens Tidende at bygningen fra 1912 etter syv års bruk var blitt for liten, til tross for at man ved byggingen «mentes da at den skulle magte trafikken i en aarrekke fremover». I 136 år, fra 1883 til 2019, har det gått tog til Minde. Persontrafikken var det slutt på i 1965, godstrafikken har bare noen måneder igjen før Bybanen Utbygging overtar området, så fremt man blir enige om midlertidig terminal på Koengen eller et annet sted.

Postkort fra Minde laget av Olaf Andreas Svanøe mellom 1910 og 1913. Svanøes samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Dette bildet over Minde-området tok fotograf K. Knudsen & Co. i 1918, like før Minde stasjon, til høyre for toget ved Minde Allé,  ble bygget ut. Mindemyren var i mange år et ubebygd område. Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Men distriktet som var henvist til Minde stasjon hadde fått en «uant stor befolkning» Både gods- og ilgodslokalene var for trange. Istedenfor et skur på stasjonen skulle det ved stasjonens sørende oppføres en sidebygning på en etasje og loft. I første etasje skulle godsekspedisjonen få plass, og ovenpå skulle det bli beboelsesrom for funksjonærer. Tegningen var utført av arkitekt Egill Reimers.

Stortingsdokumenter fra 1925 forteller at arbeidene på Minde stasjon kom på 38.500 kroner, 2500 kroner mer enn budsjettert.

Fra oktober 1912 kunne man sende telegram fra Minde stasjon. Annonse i Bergens Tidende 12. oktober 1912.

Minde stasjon mellom 1913 og 17. Foto K. Knudsen & Co, KK-postkortsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Stasjonsbygningen på Minde stasjon skal utvides. Sammenlign med bildet over! Oppslag i Bergens Tidende 22. mai 1919.

Flyttet til Ål

Minde var først stoppested, fra 1889 til 1965 stasjon. Den første stasjonsbygningen, tegnet av arkitekt Balthazar Lange, ble oppført i 1894.

Da Minde og Hop fikk nye og større stasjonsbygninger i 1913, ble de gamle bygningene (tegnet av arkitekt Balthazar Lange) flyttet til Ål og brukt som losjihus. Ny bygning på Minde, tegnet av arkitekt Egill Reimers, ble bygget i 1913.

I 1933 ble bygningen flyttet et stykke tilbake for å gi plass til et krysningsspor. Samtidig ble den ombygget ved at venteskuret ble flyttet til nordsiden. og revet i 1981 i forbindelse med fremføring av Søndre innfartsåre. Reimers’ tilbygg stod pent i stil med det gamle bygget. Slik så bygget ut i 1981 da Svein Sando foreviget stasjonsbygningen før den ble fjernet.

NSBs containerterminal kom i drift på området 1980, men ble 1997 flyttet til Bergen jernbanestasjon.

Den opprinnelige stasjonsbygningen på Minde står fortsatt på Ål.

Minde stasjon etter utbyggingen. Utsnitt av bildet under, «Bergensdalen optat fra Løvstakksiden» som Ralph L. Wilson tok på 1920-tallet. Wilsons samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

«Bergensdalen optat fra Løvstakksiden» er tittelen på dette bildet som Ralph L. Wilson tok etter at Minde stasjon var utvidet. Minde stasjon er det mørke huset i forgrunnen til venstre.  Minde Allé helt til venstre, den gang det fortsatt var en allé der. Wilsons samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Slutt med jernbane etter 136 år

I 2019 er 136 år med jernbanetrafikk på Minde ved veis ende. Men våren 2022 er togene tilbake. Da åpner Bybanens linje 2 til Fyllingsdalen. Bybanens trasé der Minde stasjon lå vil bare gå ca. 30 meter øst for den gamle jernbanelinjen.

Jernbanedepot på Mindemyren ca. 1924. Atelier KK, Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Jernbaneovergang på Minde. Foto Atelier KK 1922-24. Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Lokaltoget ankommer Minde stasjon i 1965, siste året med persontrafikk. Bilde fra filmen Streiftog i Bergen, del 1. Foto Haakon Sandberg, Svekon Film.