Fra oktober 1912 kunne man sende telegram fra Minde stasjon. Annonse i Bergens Tidende 12. oktober 1912.