Minde stasjon etter utbyggingen. Utsnitt av bildet.