Minde stasjon i 1965. Bilde fra filmen Streiftog i Bergen, del 1. Foto Haakon Sandberg, Svekon Film kopi