Postkort fra Minde laget av Olaf Andreas Svanøe mellom 1910 og 1913. Svanøes samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.