Bunkringsanlegg for flytende brensel i Solheimsviken var et annet prosjekt Dan. Huun arbeidet for. Utklipp fra Stavanger Aftenblad 9.april 1920.