Dan Huunn. Bildet er hentet fra festskrift til Bergens haandværks- og industriforenings 75-års jubileum i 1920.