Stivetøyfabrikken i Lappen hadde 150 medarbeidere

Reklamekort med Albert Lepsøes fabrikk i Lappen 9. Kortet er undertegnet av direktøren og grunnleggeren, Albert Lepsøe. i 1. kvartal 1913.

I mange år var Albert Lepsøe AS Stivetøy og Skjortefabrikk i Lappen 9, Ulriksbø  ved Svartediket, en stor arbeidsplass. I 1916 hadde bedriften 150 ansatte, de fleste kvinner. Bedriften var spesialfabrikk for mansjettskjorter, pyjamaser, hvite snipper og stivetøy.  Bedriften var på 1940-tallet alene i Norge om å produsere halvstive og stive hvite snipper samt finere smoking- og kjoleskjorter. Lepsøes produkter hadde varemerket Golf.

Albert Lepsøe sr., til venstre, og Albert Lepsøe jr. Bilde er fra annonse i Farmand i 1916.

Albert Lepsøe gjorde grundige undersøkelser før han startet bedriften i 1898. Han oppholdt seg i flere år i utlandet og satte seg inn i praktiske gjøremål ved flere fabrikker.

Startet som engrosforretning

På 1890-tallet begynte Lepsøe egen engrosforretning i spesielle artikler. Han fattet spesielt interesse for stivetøy. Etter å ha satt seg grundig inn i bransjen startet han sin egen stivetøyfabrikk i 1898. Fabrikasjon av stivetøy er en vanskelig prosess, og bedriften måtte selv stå for utdannelsen av medarbeiderne.

Komplisert produksjon

– Fabrikasjonen har i årenes løp brakt mange gjenvordigheter, men ved et intenst arbeid er det lykkes å gjøre fabrikatet tipp topp, og fabrikken har nå den glede å se den fineste kundekrets bruke Lepsøes Stivetøi, heter det i en annonse for AS Albert Lepsøes Fabriker i Farmand i februar 1916.

Noen år tidligere hadde sønn av fabrikkens innehaver, Albert Lepsøe jr., tiltrådt som meddirektør av fabrikken. – Hr. Lepsøe jr. har spesiell fagkunnskap i alle bransjens forskjellige avdelinger, – han er bl.a. utdannet som tilskjærer ved en av de ledende fabrikker i Berlin.

Fra produksjonen hos Albert Lepsøe. Bildet er hentet fra annonse i Farmand i 1916.

Albert Lepsøe Stivetøifabrik, Lappen 9. Foto Gram. BS-samlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Lepsøes Stivetøi fikk sølvmedalje under Bergensutstillingen 1910.

150 ansatte

Stivetøysfabrikken ved Svartediket var en stor virksomhet. I 1916 hadde bedriften om lag 150 ansatte. – De senere år har brakt mange nye maskiner innen stivetøybransjen, og det var for oss en fest å se hvorledes de nye maskinene funksjonerte: vakkert arbeid og overordentlig stor produksjonsevne.. – Det motto som fabrikkens morsomme annonse inneholder er kjent over alt, het det i annonsen.

Mottoet var «Jeg bruger altid Lepsøes Stivetøi».

Det Blå Huset

Huset i Lappen 9 ble senere malt blått og fikk navnet Det Blå Huset. I huset var det treningsstudio, fysikalsk institutt og hybler. For drøyt ti år siden ble huset revet. På tomten ble det oppført en boligblokk med eierleiligheter.

Annonse for Albert Lepsøes stivetøy.

Albert Lepsøes varemerke.