Reklamekort med bl.a. fabrikken. Kortet er undertegnet av direktøren og grunnleggeren, Albert Lepsøe i 1. kvartal 1913.