Hvem ga navn til gården Wergeland?

Wergeland på 1960-tallet med benstasjonen som brant ned. Wergeland Transport holdt til bak stasjonen. Fra Årstad - historisk vandring i en ny bydel.

Paradis, Normandiet og Vergeland var blant brukene under Storetveit gård. Paradis og Normandiet er rene fantasinavn, men hvor kommer navnet Vergeland fra? Den mest kjente som som har dette etternavnet er Ole Larsen Wergeland (1878-1952), som startet Wergeland Transport.

Ole sine foreldre, skomaker og gårdbruker Lars Eriksen Tungeland (1846-1908)  og konen Marta Olsdatter (født 1852), begge fra Haus kommune, giftet seg i 1876 og kjøpte bruk 5 under Storetveit i 1894. Ole fikk som skikken den gang etternavn etter faren og ble døpt Ole Larsen. Noen tiår senere hadde det naturlige vært å legge til farens etternavn, Tangeland, men gutten fikk i stedet navnet Ole Larsen Wergeland etter gården.

Ved folketellingen i 1891 ble navnet Vergeland brukt under folketellingen. Da var Marta Tomasdatter Wergeland enke og bodde sammen med tjenestefolk.

Wergeland står ikke på Norgeskart

Vi fikk veinavnene Wergelandsalleen, Wergelandsbakken og Wergelandsåsen og firmaet Wergeland Transport. Derimot fins ikke stedsnavnet Wergeland på norgeskartet, bare veinavnene.

Gård med kort historie

Wergeland-gården har en kort historie. Gården ble utskilt fra Storetveit som eget bruk i 1863.  I 1867 bestod gården av to mål middels åker og 14 mål eng, alt av god kvalitet. Wergeland-gården var i utgangspunktet på om lag 60 dekar og strakte seg opp til Tveitevannet. Mons Sørensen N. Totland (1813-) kjøpte en del av utmarken til broren Peder, som eide hovedbruket på Storetveit fra 1862 til 1881. Han dyrket opp eiendommen. Mons var gift med Olina. Hun ble enke og giftet seg på nytt omkring 1875 med Hans Albrigtsen. De solgte i 1876 og flyttet vekk.

Den nye eieren var Ola Engelsen Sandvik (1843-1890) fra Sandvik i Samnanger. Han solgte i 1879 unna Wergelandsåsen. Ola var gift med Marta Kristine Thomasdtr. Øvreeide (Øvre Eide) fra Os. Året etter at mannen døde solgte hun i 1891 bruket til svigersønnen Olai Olsen Leirvik, men kjøpte det igjen året etter. Ola og Marta hadde flere barn, blant andre tidligere nevnte Marta.

Utnsitt av kart over Bergensområdet fra 1873. Wergeland gård var opprettet, men er ikke tegnet inn.

Wergeland og området rundt. Utsnitt fra kartet Bergen og omegn 1907.

Ole Larsen Wergeland fikk skjøte på gården av faren i 1907, men da hadde utparselleringen til boliger pågått siden 1890-tallet.

På eiendommen ble det blant annet anlagt bensinstasjon, og transportfirmaet fikk lokaler bakenfor.

Om navnet Wergeland: Navneformen Wergeland går tilbake på gårdsnavnet Verkland i Brekke i Sogn. Navnet betyr land som det er lagt mye arbeid på.

Navnet Wergeland står på kartet over fra 1907, samme år som Ole Larsen Wergeland fikk skjøte på gården. Kanskje var navnet en hyllest til dikteren Henrik Wergeland?

23 personer i to hus

Ifølge folketellingen i 1910 bestod Vergeland (brukte enkelt-V) av ett våningshus og et selvstendig våningshus. Til sammen var det  23 personer i husene.

Gårdbruker Ole L. Wergeland bodde sammen med sin tre yngre brødre, Lars L. (født 1886) sjømann (fyrbøter), Mons L (født 1870) smedlærling og Julius L. (født 1893) Wergeland gårdsdreng. Lars og Mons var født på Haus, Julius i Fana.

I huset bodde også ytterligere en gårdsdreng, en kjøkkenpike og budeie kreaturstell. August Amundsen, maskinarbeider ved jernbanen, hans hustru og deres tre barn bodde også i huset. En sypike bodde midlertidig i huset.

Øvrige beboere var tre blad Lia: Anna, som var skolebestyrerinne for egen skole, Serina lærerinne ved søsterens skole og Gina, lærerinne ved Eikelund offentlige åndssvakeskole.

Bokhandlerfullmektig Berent Gustav Museth bodde med kone og to barn. Karoline Knudsen levde av egne midler, mens Bergljot Akselsen levde av egne midler.

Ifølge en mortifikasjonsstevning i 1918 het Ole L. Wergeland eiendom «Fredborg». Det fins ikke bilder av gårdsbygningene og det fremgår heller ikke av kartet fra 1907 hvor de lå.

Wergeland Transport kunne ta på seg store oppdrag, opp til 6000 kilo, som var vekten på denne tanken.

To av bilene til Wergeland Transport utenfor Ole Bull Kino. Foto Hordaland fylkesarkiv.

Wergeland Transport hadde fortsatt hester på 1920-tallet. Morgenavisen 20. desember 1921.

Wergeland Transport

Wergeland Transport ble grunnlagt i 1912 som personlig firma av Ole Larsen Wergeland. Han var den gang 34 år og hadde yrkestittelen gårdbruker.

I 1936 ble firmaet omgjort til aksjeselskap med kapital på 10 000 kroner. Styret bestod i 1945 av Ole L. Wergeland, Erik Wergeland og frøken Valborg Wergeland. Ole var selskapets disponent.

– Firmaet utfører allslags transportvirksomhet og spedisjon og har i drift 25 biler i størrelsesorden 500 til 5000 kilo. Dessuten has spesialvogner (tilhengere) for tungtransport. Firmaet beskjeftiger 35 personer, opplyser bedriften i boken Det Norske Næringsliv – Bergen fylke fra 1945.

I mange år holdt Wergeland Transport til på Wergeland, der det også var en bensinstasjon. Da Storetveitveien omkring 1990 skulle utvides, måtte bedriften flytte. Bedriften fikk da tilbud om ny tomt ved Store Lungegårdsvann. I 1991 ble Wergeland Senter etablert på tomten til Wergeland Transport.