To av bilene til Wergeland Transport utenfor Ole Bull Kino. Foto Hordaland fylkesarkiv.