Utnsitt av kart over Bergensområdet fra 1873. Wergeland er ikke tegnet inn.