Wergeland og området rundt. Utsnitt fra kartet Bergen og omegn 1907.