Wergeland Transport kunne ta på seg store oppdrag, opp til 6000 kilo, som var vekten på denne tanken.