Dette bildet av Mannsverk-området tok Wideres Flyveselskap i 1966