Mannsverk og Strimmelen fotografert av Widerøes Flyveselskap 17. mai 1961. Widerøesamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.