Bergensdalen for om lag hundre år siden

"Mindemyren mellom 1910 og 1930" er tittelen på dette bildet som er tatt av Ralph Wilson, Ralph Wilsons samling, Universitetsbiblioteket i Bergen

Vannverksjef Ralph L. Wilson var en dyktig fotograf. i Universitetsbibliotekets billedsamling er det over 2700 bilder som kan knyttes til han.  Tre av bildene tok Wilson på 1920-tallet. Han har stått et stykke oppe på Solheim-siden og rettet kamera utover Bergensdalen. Han fikk med seg et område som hadde utviklet seg til by, men også mer landlige strøk på Landås.

På bildet over ser vi i forgrunnen Mindemyren med bebyggelsen i Svaneviksveien og oppover Finnbergåsen i bakgrunnen. Elven mellom Solheimsvannet og Kristianborgvannet går i slyng gjennom det flate landskapet.

Sentralt på bildet ser vi Leaparken med Lea Hall.

På andre siden av dalen ser vi Haukeland sykehus, selvbyggerhusene på Nymark med restene av Haukelandsvannet – og Brann stadion.

Vi ser jernbanelinjen, men Minde stasjon ligger så vidt utenfor bildet. Minde Allé 6, det hvite nabohuset med mørkt tak helt til høyre, fins fortsatt. Men Minde Allé bærer ikke lenger litt navn med rette.

På Wilsons billedsamling på Universitetsbiblioteket står det at bildet er tatt mellom 1910 og 1930, men ettersom bildet under viser Minde stasjon med tilbygg mot sør må det være tatt etter 1920.

Se bildet i større oppløsning her.

På bildet under har Wilson vendt kameraet mer sørover og fått med Minde Allé og Minde stasjon helt til venstre på bildet. Se bildet i større oppløsning her.

Bergensdalen optat fra Løvstakksiden er tittelen på dette bildet som Ralph L. Wilson tok på 1920-tallet. Bildet viser søndre del av Mindemyren med Wergeland i bakgrunnen. Ralph L. Wilsons billedsamling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

På det under har Wilson fått med seg Årstad fra Minde og nordover. Ovenfor Løbergsveien er det fortsatt jorder, mens store industribedrifter har slått seg ned rundt Solheimsvannet. Se bildet i større oppløsning her.

«Solheimsvannet med omgivelser sett fra sydvest». Foto Ralph Wilson, Ralph Wilsons samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

 

Utsnitt av kart over Årstad fra 1921 som viser omtrent det samme området som på bildet. Slettebakksveien er tegnet inn med grønt. Arkivet etter Oppmålingsvesenet, Bergen Byarkiv.