Utsnitt av kart over Årstad fra 1921 med Slettebakksveien tegnet inn med grønt. Arkivet etter Oppmålingsvesenet, Bergen Byarkiv.