Lonerne på 1920-tallet. Til venstre Minde Allé med alleen, Minde Allé 4, som fortsatt står, og Minde jernbanestasjon. Utsnitt av..