Så sent som i 1957 var Lonerne synlig sørover fra Solheimsvannet ifølge dett kartutsnittet kopi