Siste møte i Årstad herredstyre

På bildet inne i møtesalen 24. juni 1915 ser vi fra venstre Peder Sæterdahl, Johan Haugsnæs, E. Melve, Gustav Halvorsen, ordfører Gerdt Meyer Brun (stående bak til venstre), H. Sudmann, K. Skjerlie (med skjegg), Konrad Tennebæk, Aksel Johnsen, Olaf A. Olsen, Ole Gullaksen, M. Larsen, Sigv. Chr. Berle, Karl Monsen, O. Johannessen, Nils Aasheim, N. L. Sletten, A. Klausen, And. Laastad, Elias Knudsen, Ole Mikkelsen. Dette bildet er hentet fra boken «Landås. Fra lystgårder og husmannsplasser til drabantby».

I 1915 var Årstad herred historie, 78 år etter at den ble opprettet. Torsdag 24. juni dette året hadde Aarstad herredsstyre sitt siste møte. Kommunen ble med virkning fra torsdag 1. juli 1915 innlemmet i Bergen. Før medlemmene av herredstyret gikk fra hverandre ble de fotografert både inne i møtesalen og utenfor bygget. Årstad herred hadde 10 774 innbyggere og omfattet 21,37 km² ved kommunesammenslåingen.

Ingen kvinner

Det var ingen kvinner med i det siste herredstyret i Årstad. Jordmor Martha Falck var den første kvinne i herredstyret da hun ble valgt i 1901 på politisk uavhengig liste. Hun stilte til valg også i 1904, men ble ikke valgt inn. Hennes eldste datter, Nikoline Falck Ellertsen, overtok morens jobb i 1904 og ble innvalgt som den neste kvinne i Årstad herredstyre, i 1910.

Da Årstad opphørte som egen kommune, var Marta Falck død. 9. juli 1914 døde «Skomagers Enke forhenv. jordmor» Anna Martha Falck, bosatt i Solheimsviken.

Bildet som er tatt utenfor møtesalen har Atle Skjerlie lagt ut på Facebook på siden Årstad – Nattland – Landås i gamle dager. Skjerlie har bildet hengende på veggen hjemme. Oldefaren Karl Henrik Skjerlie var blant medlemmene i det siste herredsstyret.

Aarstad herredsstyre 24. juni 1915. Bilde avfotografert av Atle Skjerlie. Foran fra venstre Karl Henrik Skjerlie, Gustav Halvorsen, H. Sudmann, Gerdt Meyer Brun, Olaf A. Olsen og Johan Haugsnæs.
Bak fra venstre O. Johannessen, Nils Aasheim, E. Melve, Karl Monsen, M. Larsen, Peder Sæterdahl, Sigv. Chr. Berle, Ole Gullaksen, A. Klausen, N. L. Sletten, Konrad Tennebæk, Elias Knudsen, And. Laastad, Ole Mikkelsen og Aksel Johnsen.

Slik ser bildet over ut i original med navn på medlemmene i herredstyret under. Bildet henger på veggen til Atle Skjerlie, som er oldebarn til Karl Henrik Skjerlie, som var blant medlemmene i det siste herredstyret.