Aarstad herredsstyre 24. juni 1915. Bilde avfotografert av Atle Skjerlie.