Dette bildet er fra startåret 1959. Musikantene hadde akkurat fått utdelt instrumenter.