Landås Skoles Drillkorps startet i 1970 og hadde 55 medlemmer året dette bildet ble tatt.