Utsnitt av kart over Årstad fra 1910. Bebyggelsen i Solheimsviken var i stor del den samme som på Atelier KK sitt bilde