Landlig idyll ved Årstad kirke

Årstad kirke og Jonas Lies vei 68A mellom 1906 og 1920. Postkort utgitt av A.I.K. Brevkortsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Fra Årstad kirke ble tatt i bruk i 1890 til utbyggingen av sykehusanlegget på Haukeland tok til 20 år senere var området en landlig idyll. Årstad kirke ble bygget på eiendommen til den siste herre på Haukeland gård, Andreas Christie. Han var nevø til stortingspresident Christie og overtok eiendommen i 1854. Andreas Christie var blant annet ordfører i Årstad kommune. Gården ble drevet som et mønsterbruk og hadde hele 109 mål innmark og store utmarksarealer.

I 1897 solgte Christie gården til Bergen kommune. Eiendommen ble brukt til gravplass, sykehus og altså Årstad kirke. Som kartet under viser var det lite bebyggelse i området før sykehuset ble bygget. Eneste bebyggelse mellom Haukeland gård og bebyggelsen i nærheten av Kronstad hovedgård var det staselige huset som i dag har adresse Jonas Lies vei 68 A og ligger like ved Kvinneklinikken.

Dette utsnittet av kart over Bergen fra 1907 viser at Årstad kirke lå i et område med lite bebyggelse. Jonas Lies vei 68 A er nærmeste nabo til kirken.

Dette bildet tok Johanne Pihl i 1900. Vi skimter Jonas Lies vei. Johanne Pihls samling,. Universitetsbiblioteket i Bergen.

Idyllisk ved Årstad kirke. Foto Knoop mellom 1900 og 1920. Knoops samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Veien som fører til Årstad Kirke ca. 1921. Sykehusområdet til venstre og Møllendal til høyre. Atelier KK. Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Dette bildet med Kvinneklinikken og Årstad kirke i sentrum tok Widerøes Flyveselskap 4. juli 1960. Jonas Lies vei 68 A har fått mange nye naboer. Widerøe-samlingen, Universitetsbibilioteket i Bergen.

Det samme området som på postkortet. Det har skjedd store forandringer på hundre år. Foto Google Maps.

Google-bildet viser dagens situasjon. Den landlige idyllen som postkortutgiver «A.I.K.» fanget på sitt bilde forsvant allerede med utbyggingen av Haukeland sykehus, der de første byggene åpnet 2. januar 1912.