Det samme området som på postkortet. Det har skjedd store forandringer på hundre år. Foto Google Maps.